TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN MỸ AN
          tt-truong
Sau 30/04/1975 Trường Trung học Tỉnh hạt Mỹ An (đặt tại đầu doi trụ sở Huyện uỷ cũ) được tiếp quản và đổi tên thành trường cấp 2 Mỹ An với 6 phòng học gồm 8 lớp với tổng số 320 học sinh.
Năm 1978-1979 nhận 1 số lớp cấp 1 của trường PTCS Mỹ An (số lớp 28, cấp 2 có 12 lớp, cấp 1 có 16 lớp).
Năm 1981-1982 Trường dời về địa điểm mới với 7 phòng học gỗ lợp tol (Hiện nay là trường TH Dương Văn Hòa)
Từ Năm 1984-1988  hệ thống trường PTCS được mở rộng, ở mỗi xã có từ 1 đến 2 trường PTCS có cấp 2. Riêng ở TT Mỹ An có đến 2 Trường PTCS, đó là Trường PTCS Mỹ An 1 Và Trường PTCS Mỹ An 2.
Từ Năm 1988-1990 Trường có 15 lớp ; có 600 học sinh và trên 30 GV
Từ Năm 1990-1999 Trường được sát nhập với Trường PTTH Tháp Mười.
          Ngày 2/7/1999 Giám đốc Sở GD&ĐT ký quyết định 152/1999/QĐ.TL thành lập trường THCS TT Mỹ An, đặt tại TT Mỹ An kể từ năm học 1999-2000. Cũng từ đó mở ra cho trường phấn đấu xây dựng từ cơ sở vật chất đến đội ngũ cán bộ giáo viên và lượng học sinh đến ngày hôm nay.