Đại hội liên đội

Ngày 23 tháng 9 năm 2018 Liên đội trường THCS Thị trấn Mỹ An tổ chức Đại hội liên đội. Đại hội đã chọn được BCH nhiệm kỳ 2018 – 2019 gồm:

  • Em: Võ Hoàng Xuân Quyên – chi đội 8A1 là Liên đội trưởng
  • Em: Nguyễn Thị – chi đội 8A1 là Liên đội phó
  • Em: Ngô Phước Duy – chi đội 7A2 là Liên đội phó
  • Cùng 12 em là ủy viên ban chấp hành Liên đội.
  •  dhld dhld2
  • dhld4
  • dhld5
  • dhlld1

Trả lời